Д-р Мария Ръткова: Навлизането на дерматоскопията в ежедневната дерматологична практика прецизността в диагностиката на меланома

Дерматоскопията е неинвазивен метод  за по-детайлно оглеждане и диагностика на пигментните и непигментните кожни образувания. Основният фокус на метода е в детайлното отграничаване на доброкачествени от злокачествени кожни изменения, както и навременна диагностика на рака на кожата.

Уредът, чрез който се извършва дерматоскопията, се нарича дерматоскоп и се превърна в задължителен диагностичен инструмент за всеки дерматолог. Благодарение на работата с него е възможна по-детайлната и задълбочена оценка на кожните структури, което повишава и прецизността на прегледа.

Чрез дерматоскопа се осъществява оценка на пигментите и микроструктурите в епидермиса, дерматоепидермалната граница и папиларна дерма, което е невъзможно с невъоръжено око.

При дерматоскопското изследване се анализират определени пигментни конфигурации, съдовата мрежа, промените във вроговяването, както и други особености за всяка отделна лезия.

Екип от учени* доказва, че дерматоскопията подобрява значително диагностичната точност с над 25%.

Навлизането на този метод в ежедневната дерматологична практика е от изключителна важност за повишаване прецизността в диагностиката на меланома, епидермалните кожни карциноми (базалноклетъчен и спиноцелуларен карцином) и  образувания от друг произход, прецезиране необходимостта от инвазивни изследвания (биопсия и др.) и е отличен начин за скриниране и проследяване на съмнителни лезии.

/* Kittler et al., 2002/

Сподели статията
Pin to board
Share on facebook
Последни статии